CLASA A IX-A

cropped-logo-transparent

Schițe de lecții

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 1. RECAPITULAREA UNOR NOȚIUNI DIN GIMNAZIU

Lecția 1. Elemente chimice. Simboluri chimice. Noțiuni generale despre structura atomului

Lecția 2. Formule chimice, calcule pe baza formulelor chimice

Lecția 3. Substanțe chimice. Clasificarea substanțelor chimice

Lecția 4. Reacții chimice. Clasificarea reacțiilor chimice

Lecția 5. Calcule pe baza reacțiilor chimice

Lecția 6. Test inițial

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 2. STRUCTURA ATOMULUI.SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR

Lecția 1. Structura atomului. Nucleul

Lecția 2. Izotopi

Aplicație pentru calculul masei atomice relative

Lecția3. Structura atomului – structura învelișului electronic

Lecția 4. Configurații electronice

Configurații electronice pentru elementele chimice din perioadele 1 – 4

Lecția 5. Formarea ionilor pozitivi și negativi

Lecția 6. Configurații electronice pentru ionii pozitivi și negativi

Lecția 7. Structura sistemului periodic al elementelor

Lecția 8. Corelații între structura atomului și locul ocupat de element în sistemul periodic

Lecția 9. Clasificarea proprietăților elementelor

Lecția 10. Proprietăți periodice fizice

Lecția 11. Proprietăți periodice chimice – caracterul metalic

Lecția 12. Proprietăți periodice chimice – caracterul nemetalic

Lecția 13. Aplicații

Lecția 14. Test de evaluare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 3. LEGĂTURI CHIMICE

Lecția 1. Legătura ionică

Lecția 2. Cristalul de clorură de sodiu: structură, proprietăți fizice, utilizări

Lecția 3. Legătura covalentă

Lecția 4. Polaritatea legăturii covalente. Molecule polare și nepolare

Lecția 5. Legătura covalentă coordinativă

Lecția 6. Interacții intermoleculare – legătura de hidrogen, forțe van der Waals

Lecția 7. Aplicații

Lecția 8. Test de evaluare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 4. STAREA GAZOASĂ

Lecția 1. Gazul ideal

Lecțiile 2 – 3. Parametri de stare. Aplicații

Lecția 4. Volumul molar

Lecția 5. Ecuația de stare a gazului ideal

Lecția 6. Densitatea gazelor

Lecția 7. Aplicații

Lecția 8. Test de evaluare

cropped-logo-transparent

%d blogeri au apreciat: